Tietokone aktiiviseen elämään

Onko tietokone tai tabletti sinulle välttämätön apuväline itsenäisessä asioiden hoitamisessa ja yhteydenpidossa? Onko tietokone tarpeen kuntouttavan harjoittelun, yhdistystoiminnan tai aktiivisen ja tavoitteellisen harrastamisen välineenä? Tukilinjalta voit hakea tietokonetta aktiivisen elämän ja toimintakyvyn edistämiseen.

Tee hakemus sähköisellä Henkilökohtainen apuraha -lomakkeella, jonka voit myös tulostaa ja lähettää postitse. Kerro lomakkeen kohdassa Tuen tarve vapaamuotoisesti elämäntilanteestasi, taloudellisesta tilanteestasi ja siitä, mihin toimintoihin tarvitset tietokonetta. Kerro myös tietokoneen käyttötaidoistasi sekä siitä, mistä saat tarvittaessa apua tietokoneen käytössä ilmenevissä ongelmissa.

Mikäli tietokoneen käyttösi on tavanmukaista yhteydenpitoa ja verkkoasiointia etkä tarvitse tietokoneelta erityisominaisuuksia, ei Haettava tuki -kohtaan tarvitse eritellä toivomasi laitteen mallia ja hintaa. Jos tietokoneelle ja ohjelmistolle on toimintarajoitteeseen tai käyttötarpeeseen liittyviä erityisvaatimuksia, ne kannattaa eritellä tässä kohdassa. Asiantuntijan suosituksesta voidaan myöntää yksilölliseen käyttötarpeeseesi soveltuva tietokone.

Mikäli tarvitset myös tulostinta, dvd-asemaa, muita lisälaitteita tai ohjelmia, perustele niiden tarve hakemuksessasi. Jos haet tablettia, kerro myös toivottu käyttöjärjestelmä.
Tukea ei myönnetä välineisiin tai kuluihin, jotka vakuutuslaitos tai julkisen sektorin toimija (esim. oppilaitos, Kela tai sairaanhoitopiiri) on lain mukaan velvollinen hakijalle kustantamaan.

Lisätietoja tietokoneiden hankintatavoista ja apurahojen myöntämisestä löydät tästä linkistä.

Tarvittavat liitteet:

1) Todistus vammasta/sairaudesta, josta käy ilmi hakijan tämänhetkinen toimintakyky (esim. lääkärinlausunto, kuntoutussuunnitelma, lääkärin hoitokertomus).

2) Tulotiedot. 18 vuotta täyttäneeltä hakijalta tarvitaan sekä oma että mahdollisen avio/avopuolison esitäytetty veroilmoitus ja verotuspäätös (verohallinto toimittaa keväisin postitse kotiin tai/ja OmaVero-palveluun jokaiselle täysi-ikäiselle henkilölle esitäytetyn veroilmoituksen ja verotuspäätöksen). Tietojen tulee olla viimeksi toimitetusta verotuksesta.

Alaikäiseltä hakijalta tarvitaan vanhempien tulotiedot. Mikäli vanhemmilla ei ole yhteishuoltajuutta, tarvitaan selvitys elatusavusta.

Katso esimerkkikuvat tarvittavista veroasiakirjoista.

Jos tulot ovat viimeisimmän verotuksen jälkeen muuttuneet olennaisesti, tarvitaan myös tosite nykyisistä tuloista (esim. palkkakuitti tai eläkepäätös) ja selvitys muutoksen syystä.

Mikäli saat toimeentulotukea, voit lähettää tulotietona pelkästään tuoreimman toimeentulotukipäätöksen.

3) Asiantuntijan suositus tietokoneen käyttötarpeesta. Suosituksessa tulee perustella haetut tietotekniset apuvälineet ja laitteen erityisominaisuudet. Lisätietoja suosituksen pyytämisestä.

Mahdollisesti tarvittavat liitteet:

Jos hakija asuu tuetusti esimerkiksi ryhmäkodissa ja tarvitsee tukea tietokoneen käytössä, tulee hakemukseen liittää asumispalvelusta vastaavan esimiehen selvitys siitä, miten tietokoneen käytön ohjaus järjestetään.

Joissakin tapauksissa on mahdollista saada tietokone sekä sen apuvälineet ja apuvälineohjelmat julkisilta tahoilta tai vakuutuslaitoksesta. Silloin Tukilinja edellyttää, että tietokonetta on haettu ja että päätös liitetään apurahahakemukseen. Tämä koskee etenkin henkilöitä, joilla on aistivamma, kommunikaation rajoite tai motorinen rajoite, kuten vaikeus kirjoittaa kynällä. Alla tyypillisimmät esimerkit:

– Jos tietokoneen käytössä tarvitaan apuvälineitä tai apuvälineohjelmia, niitä haetaan ensisijaisesti lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä sairaanhoitopiiristä.

– Jos hakija on puhevammainen henkilö ja hakee tietokonetta kommunikaation apuvälineeksi, sitä haetaan lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä sairaanhoitopiiristä.

– Jos tietokonetta tarvitaan vamman vuoksi välttämättömänä apuvälineenä esimerkiksi näkövamman, kuulovamman tai kynällä kirjoittamisen vaikeuden vuoksi, sitä haetaan kunnan vammaispalveluista.

– Kun vamma on aiheutunut onnettomuudesta tai tapaturmasta, voi olla mahdollista saada tietokone vakuutuslaitoksen kautta.

Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti. Lisätietoja liitteistä, apurahojen myöntämisestä ja tuen toimittamisesta löydät Tukilinjan nettisivuilta kohdasta Näin tuki annetaan sekä kohdasta Usein kysytyt kysymykset.

Hakemuksen liitteineen voi lähettää myös postitse. Huolehdithan silloin, että hakemuksesta löytyvät kaikki sähköisessä hakemuslomakkeessa vaaditut tiedot. Liitteeksi vaadittavista asiakirjoista riittävät kopiot.

Postiosoite:
Tukilinja / apurahat
Pasilanraitio 5, 00240 HELSINKI

Lisätietoa: www.tukilinja.fi
tukitoiminnan koordinaattori
apurahat@tukilinja.fi
p. 09-4155 1508 (puhelinaika arkisin klo 9:00-14:00)

Lisätietoa tietokoneen teknisistä ominaisuuksista: IT-koordinaattori,
it-tukiluuri@tukilinja.fi, p. 09-4155 1506.

Hakulomake