Tukea ja tietoa

Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki (VKTT) ry on asiantuntijaorganisaatio, joka julkaisee vammaisalan erityisaikakauslehti Tukilinjaa. Lehden tuotolla se jakaa Tukilinja-apurahoja noin 62 800 eurolla (v. 2017) kuukausittain. Tukea ei kohdisteta millekään vammaryhmälle erikseen, vaan kaikki pitkäaikaisesti toimintarajoitteiset henkilöt tai heitä edustavat tahot voivat hakea sitä. Osa tuesta jaetaan yhteistyössä muiden vammaisalan toimijoiden kanssa.

Tavoitteena työllistyminen

Miksi tuemme juuri koulutusta ja työllistymistä? Työyhteisöön kuuluminen ja parantunut elintaso toisivat lisää elämänlaatua ja hyvinvointia vammaisille ihmisille, joista suuri osa elää nyt lähellä köyhyysrajaa tai sen alla. Myös sosiaalisten tulonsiirtojen ja hoitokulujen tarve vähenisi aktiivisemman elämän myötä. Entistä laajempi työllistyminen hyödyttäisi paitsi vammaisia ihmisiä, myös koko yhteiskuntaa.

Koulutus on varmin tie työllistyä, ja varsinkin toimintarajoitteisen työnhakijan työnsaannissa se on avainasemassa. Mikäli työsuhde ei ole mahdollinen, on tärkeää säilyttää henkinen vireys ja aktiivinen elämänote: harrastaa ja osallistua yhteiskunnan ja lähiyhteisöjen toimintaan. Moni vammainen tekee vapaaehtoispohjalta yhteiskuntaa hyödyttävää työtä ilman palkkaa. Aktiivisen elämän myötä myös kuntoutuminen työmarkkinoille on usein mahdollista.

Lähtökohdat vammaisten ihmisten työllistymiselle ovat hyvät: Joka kolmannen vammaisen suomalaisen työkyky on erinomainen tai hyvä, yli puolella se on kohtalainen. Useimmat heistä haluaisivat tehdä työtä ainakin osa-aikaisesti. Työnhakijaksi ilmoittautuminen on viime vuosina ollut mahdollista myös työkyvyttömyys- tai kansaneläkkeellä oleville.

Silti vammaisten työllistymisaste ei ole parantunut: vain noin 17–20 prosenttia työikäisistä vammaisista ihmisistä on Suomessa palkkatyössä. Näin ei tarvitsisi olla. Esimerkiksi Tanskassa, Itävallassa, Saksassa ja Belgiassa työllistymisaste on noin 60 %.

Pystymme kyllä samaan, jos haluamme.

Tukilinja mukana muutoksessa

Muutoksen tiellä ovat sekä tiedon ja kokemuksen puutteesta johtuvat ennakkoluulot että työmarkkinoiden ja sosiaalisen tukijärjestelmämme huono yhteensopivuus.

Tukilinja-lehdestä saat muutoksessa tarvittavaa tietoa ja kohtaamisia. Se seuraa uusia tuulia ja toimintamalleja. Apurahojen muodossa se antaa tarvittavan tuen niille, jotka haluavat elämässä eteenpäin. Tukilinjasta näet aina viimeisimmät apurahan saajat ja voit vakuuttua siitä, että tukesi menee perille. Viimeisimmät tukipäätökset löydät myös tämän sivuston kohdasta Apurahat.

LUE LISÄÄ APURAHOISTA

9,34

miljoonaa euroa
jaettu apurahoina
1996-2017

62 800

euroa apurahoja
kuukausittain
(2017)

Tukilinja

Tietoa ja tukea
vuodesta 1996.

782

myönteistä tukipäätöstä
vuonna 2017