Tukea ja tietoa

Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki (VKTT) ry on pieni asiantuntijaorganisaatio, joka julkaisee vammaisalan erityisaikakauslehti Tukilinjaa. Lehden tuotolla se jakoi vuonna 2018 Tukilinja-apurahoja noin 59 000 eurolla kuukausittain. Huhtikuusta 2018 alkaen tuki jaetaan Tukilinja-säätiön kautta.

Tukilinjan tukea ei kohdisteta millekään vammaryhmälle erikseen, vaan kaikki pitkäaikaisesti toimintarajoitteiset henkilöt ja heitä edustavat yhteisöt voivat hakea sitä. Osa tuesta jaetaan yhteistyössä muiden vammaisalan toimijoiden kanssa.

Tavoitteena työllistyminen

Miksi Tukilnja tukee juuri koulutusta ja työllistymistä? Työyhteisöön kuuluminen ja palkkatyön turvaama elintaso tuovat lisää elämänlaatua ja hyvinvointia myös vammaisille ihmisille. Suuri osa heistä elää nyt lähellä köyhyysrajaa tai sen alittavien tulojen varassa. Aktiivinen ja toiminnallinen elämä vähentää tutkitusti myös sosiaalisten tulonsiirtojen tarvetta. Entistä laajempi työllistyminen hyödyttää siis paitsi vammaisia ihmisiä, myös koko yhteiskuntaa.

Koulutus on varmin tie työllistyä, ja varsinkin toimintarajoitteisen työnhakijan työnsaannissa se on avainasemassa. Mikäli työsuhde ei kuitenkaan ole mahdollinen, on tärkeää säilyttää henkinen vireys ja aktiivinen elämänote – harrastaa ja osallistua yhteiskunnan ja lähiyhteisöjen toimintaan. Moni vammainen tekee vapaaehtoispohjalta yhteiskuntaa hyödyttävää työtä. Aktiivisen elämän myötä myös kuntoutuminen työmarkkinoille on usein ajan mittaan mahdollista.

Lähtökohdat vammaisten ihmisten työllistymiselle ovat hyvät: Joka kolmannen vammaisen suomalaisen työkyky on erinomainen tai hyvä, yli puolella se on kohtalainen. Useimmat heistä haluaisivat tehdä työtä ainakin osa-aikaisesti. Työnhakijaksi ilmoittautuminen on viime vuosina ollut mahdollista myös työkyvyttömyys- tai kansaneläkkeellä oleville.

Silti vammaisten työllistymisaste ei ole parantunut: vain noin 17–20 prosenttia työikäisistä vammaisista ihmisistä on Suomessa palkkatyössä. Näin ei tarvitsisi olla. Esimerkiksi Tanskassa, Itävallassa, Saksassa ja Belgiassa työllistymisaste on noin 60 %.

Pystymme kyllä samaan, jos haluamme.

Tukilinja mukana muutoksessa

Yhteiskunnallisen tasa-arvon esteinä ovat ennen kaikkea tietämättömyydestä johtuvat ennakkoluulot sekä työmarkkinoiden ja sosiaalisten tukijärjestelmien huono yhteensopivuus.  Seuraamme Tukilinja-lehdessä yhteiskunnallista muutosta ja nostamme esiin vaikuttamisen mahdollisuuksia. Kerromme myös vammaisalan uusista tuulista ja toimintamalleista. Lehden avulla pysyt kartalla!

Apurahojen muodossa annamme tarvittavan tuen niille, jotka haluavat elämässä eteenpäin. Lehdestä näet aina viimeisimmät apurahan saajat ja voit vakuuttua siitä, että tukesi menee perille. Tukipäätökset löydät myös tämän sivuston valikosta Apurahat.

LUE LISÄÄ APURAHOISTA

10,8

miljoonaa euroa
jaettu apurahoina
1996-2018

59 000

euroa apurahoja
kuukausittain
(2018)

Tukilinja

Tietoa ja tukea
vuodesta 1996.

829

myönteistä tukipäätöstä
vuonna 2018