Pienyrittäjän apuraha

Oletko toimintarajoitteinen ammatinharjoittaja, jolta puuttuu resursseja toiminnan aloittamiseen tai kehittämiseen? Tarvitsetko esimerkiksi työvälineitä, resursseja markkinointiin tai messu/markkinapaikan kuluihin? Olisitko menossa lisäkoulutukseen tai hankkimassa liiketilan varusteita tai työvaatteita?

Mikäli tavoitteena on yritystoiminta, joka lähitulevaisuudessa tuottaisi vähintään yrittäjän päätoimisen toimeentulon, voit hakea Tukilinjan pienyrittäjän apurahaa. Mikäli tavoitteena on pieni lisätulo, voit hakea Tukilinjan ammattimaisen harrastamisen apurahaa. Jos yrityksen tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa vaan helpottaa yleishyödyllistä toimintaa, yritys voi hakea Tukilinjalta yhteisöapurahaa.

Jos haet työvälineeksi tietokonetta, katso sen perustelujen osalta erillinen ohje Tietokone aktiiviseen elämään.

Pienyrittäjän apurahaa haetaan sähköisellä yhteisö- ja yritysapurahan hakulomakkeella, jonka voi myös tulostaa ja lähettää postitse. Kerro siinä sekä elämäntilanteestasi, taloudellisesta tilanteestasi että yritystoimintasi keinoista ja tavoitteista.

Tukea myönnettäessä painotetaan enemmän yrityksen elinkelpoisuutta kuin yrittäjän vähävaraisuutta.

Kun tukea haetaan välineisiin, tarvikkeisiin tai palveluihin, perustele niiden tarve ja kerro hinnan ja hankintapaikan lisäksi välineen merkki/malli.

Tukea ei myönnetä seuraaviin kohteisiin:
– Matkoihin, joihin henkilö on oikeutettu vammaispalvelulain nojalla.
– Myytävien tuotteiden ostamiseen tai palkkakuluihin. Pääsääntöisesti tukea ei myönnetä myöskään yrityksen valmistamien tuotteiden materiaalikuluihin.
– Välineisiin tai kuluihin, jotka vakuutuslaitos tai julkisen sektorin toimija (esim. oppilaitos, Kela, sairaanhoitopiiri) on lain mukaan velvollinen hakijalle kustantamaan.

Tarvittavat liitteet:

1) Todistus vammasta/sairaudesta, josta käy ilmi hakijan tämänhetkinen toimintakyky (esim. lääkärinlausunto, kuntoutussuunnitelma, lääkärin hoitokertomus).

2) Tulotiedot. Hakijan esitäytetty veroilmoitus ja verotuspäätös (verohallinto toimittaa keväisin postitse kotiin tai/ja OmaVero-palveluun jokaiselle täysi-ikäiselle henkilölle esitäytetyn veroilmoituksen ja verotuspäätöksen). Tietojen tulee olla viimeksi toimitetusta verotuksesta.

Katso esimerkkikuvat tarvittavista veroasiakirjoista.

Jos tulot ovat viimeisimmän verotuksen jälkeen muuttuneet olennaisesti, tarvitaan myös tosite nykyisistä tuloista (esim. palkkakuitti tai eläkepäätös) ja selvitys muutoksen syystä.

Mikäli saat toimeentulotukea, voit lähettää tulotietona pelkästään tuoreimman toimeentulotukipäätöksen.

Perustettava yritys:

  • Liiketoimintasuunnitelma.
  • Suositus yrityksen elinkelpoisuudesta (esim. yritysneuvojalta). Lisätietoja suosituksen pyytämisestä.
  • Selvitys muusta haetusta rahoituksesta sekä tiedot jo saadusta rahoituksesta esim. Kelan tai työeläkeyhtiön elinkeinotuki vammaiselle yrittäjälle, starttirahapäätös tai yrityslaina.

Toiminnassa oleva yritys:

  • Tuoreimmat tilinpäätöstiedot. Jos niitä ei vielä ole, niin viimeisin tuloslaskelma.
  • Vapaamuotoinen selvitys yrityksessä tapahtuneista muutoksista, jotka eivät selviä tilinpäätöstiedoista.
  • Postiosoite, y-tunnus, nettisivujen osoite ja mahdollinen esite tai muu kuvaus yrityksen toiminnasta.
  • Selvitys muusta samaan tarkoitukseen haetusta rahoituksesta sekä tiedot jo saadusta rahoituksesta.

Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti. Lisätietoja liitteistä, apurahojen myöntämisestä ja tuen toimittamisesta löydät Tukilinjan nettisivuilta kohdasta Näin tuki annetaan sekä kohdasta Usein kysytyt kysymykset.

Hakemuksen liitteineen voi lähettää myös postitse. Huolehdithan silloin, että hakemuksesta löytyvät kaikki sähköisessä hakemuslomakkeessa vaaditut tiedot. Liitteeksi vaadittavista asiakirjoista riittävät kopiot.

Postiosoite:
Tukilinja / apurahat
Pasilanraitio 5, 00240 HELSINKI

Lisätietoa: www.tukilinja.fi
tukitoiminnan koordinaattori

p. 09-4155 1508 (puhelinaika arkisin klo 9:00-14:00)

Hakulomake