Kulkuvälineapuraha

Tarvitsetko jokapäiväiseen asiointiin kolmipyöräisen polkupyörän? Vaatiiko työpaikalle pääsy ajokortin tai auton hankkimista? Estääkö toimintarajoitteesi muun kuin sähköavusteinen polkupyörän käytön? Tällaisiin tarkoituksiin voi hakea Tukilinjalta Kulkuvälineapurahaa.

Apurahaa haetaan sähköisellä Henkilökohtainen apuraha -lomakkeella, jonka voi myös tulostaa ja lähettää postitse. Kerro lomakkeen kohdassa Tuen tarve vapaamuotoisesti elämäntilanteestasi ja taloudellisesta tilanteestasi. Perustele tuen tarpeesi kertomalla, miksi julkinen liikenne tai vammaispalveluun kuuluvat matkat eivät riitä liikkumisen tarpeisiisi.

Haettava tuki -kohdassa kerro tarkemmat tiedot hakukohteesta, esimerkiksi toivomasi kulkuvälineen merkki, malli, hinta ja hankintapaikka.

Kun tukea haetaan kalliin kulkuvälineen hankintaan (esim. auto tai sähköavusteinen kolmipyörä), voi kyseeseen tulla vain osa-apuraha. Ajokortin ja auton hankintaan tukea myönnetään vain, jos käyttötarve liittyy opiskeluun tai työntekoon.

Osa-apurahan kohdalla hakijalta edellytetään selvitystä siitä, miten loppuosa hankinnasta rahoitetaan (esim. selvitys omista säästöistä tai pankin lainapäätös). Jos hakijalla ei ole palkkatuloja, edellytetään autoa koskevassa hakemuksessa myös rahoitussuunnitelmaa sen käyttökulujen (huollot, polttoaine, autovero, vakuutukset) maksamisesta.

Jos haet apurahaa tavalliseen polkupyörään myös liikuntaharrastuksen välineeksi, voit käyttää hakuohjeena Harrastusapurahan hakuohjetta.

Tarvittavat liitteet:

1) Todistus vammasta/sairaudesta, josta käy ilmi hakijan tämänhetkinen toimintakyky (esim. lääkärinlausunto, kuntoutussuunnitelma, lääkärin hoitokertomus).

2) Tulotiedot. 18 vuotta täyttäneeltä hakijalta tarvitaan sekä oma että mahdollisen avio/avopuolison esitäytetty veroilmoitus ja verotuspäätös (verohallinto toimittaa keväisin postitse kotiin tai/ja OmaVero-palveluun jokaiselle täysi-ikäiselle henkilölle esitäytetyn veroilmoituksen ja verotuspäätöksen). Tietojen tulee olla viimeksi toimitetusta verotuksesta.

Alaikäiseltä hakijalta tarvitaan vanhempien tulotiedot. Mikäli vanhemmilla ei ole yhteishuoltajuutta, tarvitaan selvitys elatusavusta.

Katso esimerkkikuvat tarvittavista veroasiakirjoista.

Jos tulot ovat viimeisimmän verotuksen jälkeen muuttuneet olennaisesti, tarvitaan myös tosite nykyisistä tuloista (esim. palkkakuitti tai eläkepäätös) ja selvitys muutoksen syystä.

Mikäli saat toimeentulotukea, voit lähettää tulotietona pelkästään tuoreimman toimeentulotukipäätöksen.

3) Asiantuntijan suositus apurahakohteen tarpeellisuudesta. Lisätietoja suosituksen pyytämisestä.

Mahdollisesti tarvittava liite:

– Mikäli haettu kulkuväline on sairauden tai vamman vuoksi välttämätön päivittäisissä toiminnoissa, tarvitaan hakemuksen liitteeksi kunnan vammaispalvelun päätös siitä, osallistuuko se välineen hankintahintaan.

Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti. Lisätietoja liitteistä, apurahojen myöntämisestä ja tuen toimittamisesta löydät Tukilinjan nettisivuilta kohdasta Näin tuki annetaan sekä kohdasta Usein kysytyt kysymykset.

Hakemuksen liitteineen voi lähettää myös postitse. Huolehdithan silloin, että hakemuksesta löytyvät kaikki hakemuslomakkeessa vaaditut tiedot. Liitteeksi vaadittavista asiakirjoista riittävät kopiot.

Postiosoite:
Tukilinja / apurahat
Pasilanraitio 5, 00240 HELSINKI

Lisätietoa: www.tukilinja.fi
tukitoiminnan koordinaattori
apurahat@tukilinja.fi
p. 09-4155 1508 (puhelinaika arkisin klo 9:00-14:00)

Hakulomake