Kilpaurheiluapuraha

Oletko vammaisurheilija, jolta rahoituksen puute estää leiri- tai kilpailumatkalle lähdön? Tarvitsetko urheiluvälineen tai urheilupyörätuolin, mutta sinulla ei ole varaa hankkia sitä? Tällaisiin tarkoituksiin voi hakea Tukilinjalta Kilpaurheiluapurahaa.

Apurahaa haetaan sähköisellä Henkilökohtainen apuraha -lomakkeella, jonka voi myös tulostaa ja lähettää postitse. Lomaketta täyttäessä kerro kohdassa Tuen tarve vapaamuotoisesti elämäntilanteestasi ja taloudellisesta tilanteestasi. Kerro myös tavoitteistasi ja saavutuksistasi urheilijana ja perustele apurahakohteen tarpeellisuus.

Haettava tuki -kohdassa kerro tarkemmat tiedot hakukohteesta, esimerkiksi urheiluvälineen merkki, malli, hinta ja mahdollinen hankintapaikka. Matkakuluissa selvitä kulut, kuten lippujen hinnat tai leirimaksut. Matkoista tarvitaan liitteeksi myös leiri- tai kisaohjelma osallistumislistoineen.

Kohtaan Muut tukijat kirjataan urheilijaa sponsoroivat tahot sekä muualta samaan tarkoitukseen haettavat ja/tai saadut apurahat. Tukilinja ei myönnä tukea kilpaurheilijan sellaiseen kuluosuuteen, johon urheilijan on tarkoitus löytää sponsorirahoitus yrityksiltä. Kun tukea haetaan kalliin urheiluvälineen (esim. pelituoli) hankintaan, voi kyseeseen tulla vain osa-apuraha. Tällöin hakemukseen tulee liittää rahoitussuunnitelma eli selvitys siitä, miten loppuosa hankinnasta rahoitetaan.

Tarvittavat liitteet:

1) Todistus vammasta/sairaudesta, josta käy ilmi hakijan tämänhetkinen toimintakyky (esim. lääkärinlausunto, kuntoutussuunnitelma, lääkärin hoitokertomus).

2) Tulotiedot. 18 vuotta täyttäneeltä hakijalta tarvitaan sekä oma että mahdollisen avio/avopuolison esitäytetty veroilmoitus ja verotuspäätös (verohallinto toimittaa keväisin postitse kotiin tai/ja OmaVero-palveluun jokaiselle täysi-ikäiselle henkilölle esitäytetyn veroilmoituksen ja verotuspäätöksen). Tietojen tulee olla viimeksi toimitetusta verotuksesta.

Alaikäiseltä hakijalta tarvitaan vanhempien tulotiedot. Mikäli vanhemmilla ei ole yhteishuoltajuutta, tarvitaan selvitys elatusavusta.

Katso esimerkkikuvat tarvittavista veroasiakirjoista.

Jos tulot ovat viimeisimmän verotuksen jälkeen muuttuneet olennaisesti, tarvitaan myös tosite nykyisistä tuloista (esim. palkkakuitti tai eläkepäätös) ja selvitys muutoksen syystä.

Mikäli saat toimeentulotukea, voit lähettää tulotietona pelkästään tuoreimman toimeentulotukipäätöksen.

3) Asiantuntijan suositus apurahakohteen tarpeellisuudesta (asiantuntija voi olla esimerkiksi lajivalmentaja). Lisätietoja suosituksen pyytämisestä.

Mahdollisesti tarvittava liite:

– Jos kilpaurheiluvälineen hankintaan liittyy vammasta tai sairaudesta aiheutuvia erityiskustannuksia (esim. pelituoli, tanssipyörätuoli, kelaustuoli, hiihtokelkka), tarvitaan hakemuksen liitteeksi kunnan vammaispalvelun päätös siitä, osallistuuko se hankintahintaan.

Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti. Lisätietoja liitteistä, apurahojen myöntämisestä ja tuen toimittamisesta löydät Tukilinjan nettisivuilta kohdasta Näin tuki annetaan sekä kohdasta Usein kysytyt kysymykset.

Hakemuksen liitteineen voi lähettää myös postitse. Huolehdithan silloin, että hakemuksesta löytyvät kaikki hakemuslomakkeessa vaaditut tiedot. Liitteeksi vaadittavista asiakirjoista riittävät kopiot.

Postiosoite:
Tukilinja / apurahat
Pasilanraitio 5, 00240 HELSINKI

Lisätietoa: www.tukilinja.fi
tukitoiminnan koordinaattori

p. 09-4155 1508 (puhelinaika arkisin klo 9:00-14:00)

Hakulomake