Tukilinjan tukitoiminnan asiakasrekisterin periaatteet

Tukilinjan tukitoiminnassa ylläpidetään apurahan hakijoista rekisteriä laadukkaan tukitoiminnan mahdollistamiseksi. Rekisterillä ei ole muita käyttötarkoituksia.

Rekisteriin merkitään vain asiakkaan yhteystiedot sekä tuen hakemisen kannalta olennaiset tiedot. Tiedot kirjataan asiakkaan lähettämästä hakemuksesta sekä asiakkaan niihin liitteiksi toimittamista asiakirjoista.

Tukitoiminnan asiakasrekisteriä pitää Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki ry. Yhdistyksen toimiston osoite on Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki. Rekisteriin ei ole pääsyä ulkopuolisilla.

Tukitoiminnan asiakkaiden nimiä ja yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille markkinointi- tai muihin tarkoituksiin.

Asiakasrekisteriin merkittyjen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan muutoin, mitä henkilötietolaissa säädetään.

Tämä rekisteriseloste pidetään asiakkaiden saatavilla yhdistyksen nettisivuilla osoitteessa www.tukilinja.fi

 

Mikä on rekisteriseloste?

Rekisteriseloste on Suomessa vuonna 1999 voimaan tulleen henkilötietolain henkilörekisterinpitäjältä edellyttämä dokumentti, josta selviävät muun muassa rekisterinpitäjän yhteystiedot, käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn tarkoitus sekä tietojen luovuttamisen ja suojaamisen periaatteet. Rekisteriseloste on pääsääntöisesti pidettävä jokaisen saatavilla.