Tuemme omaa aktiivisuutta

Kenelle apurahat on tarkoitettu?
Tukilinjan apurahat on tarkoitettu henkilöille, joilla on pitkäaikainen fyysinen tai psyykkinen toimintarajoite, joka vaikeuttaa arjessa toimimista. Liikunta- tai aistivamman ohella tällaisen rajoitteen voi aiheuttaa myös pitkäaikaissairaus, mielenterveysongelma tai neurologinen poikkeavuus.

Apurahat suunnataan ensisijaisesti vähävaraisille, Suomessa pysyvästi asuville, toimintarajoitteisille yksityishenkilöille. Niitä voidaan myöntää myös pienten yhteisöjen toimintaan. Lisäksi Tukilinja jakaa apurahoja ja palkintoja yhteistyössä muiden vammaisalan toimijoiden kanssa.

Mihin apurahoja myönnetään?
Tukilinjan apurahat on tarkoitettu edistämään koulunkäyntiä, opiskelua, työllistymistä ja harrastamista. Niillä voidaan tukea myös muuta itsenäistä ja aktiivista toimintaa, joka edistää osallisuutta yhteiskunnassa.

Apurahoja myönnetään seuraavassa tärkeysjärjestyksessä:
1. Työllistymisen tukeminen.
2. Koulunkäynnin ja opiskelun tukeminen.
3. Harrastamisen ja aktiivisen elämän tukeminen.

Mihin tukea ei myönnetä?
– Yleisiin elinkustannuksiin
– Hoito- ja terapiakuluihin tai -välineisiin
– Toimintaan tai välineisiin, jotka työnantaja, vakuutuslaitos tai julkisen sektorin toimija (esim. oppilaitos, Kela, sairaanhoitopiiri) on lain mukaan velvollinen hakijalle kustantamaan.
– Kuntien tai kaupunkien oman toiminnan tai niiden omistamien laitosten ja yhtiöiden toiminnan kuluihin tai välinehankintoihin (esim. asumisyksiköt).
– Apurahoja ei pääsääntöisesti myönnetä takautuvasti.