Näin tuki annetaan

Tukea voi hakea jatkuvasti. Tuen myöntää kuukausittain kokoontuva asiantuntijaryhmä, Tukilinjafoorumi. Hakemukset, joissa on tarvittavat tiedot ja liitteet, pyritään käsittelemään 3 kuukauden sisällä niiden saapumisesta. Asiantuntijalausunnot ja henkilökohtaisissa apurahoissa myös tulotiedot ovat välttämättömiä, sillä niillä perustellaan tuen tarve. Tieto päätöksestä lähetetään hakijoille kirjallisesti.

Henkilökohtaiset apurahat vaihtelevat 100 eurosta 4999 euroon, jonka ylittävästä tuesta yksityishenkilö joutuisi maksamaan lahjaveron. Muut kuin yksityishenkilön apurahat voivat olla suurempiakin. Saman hakijan uusi hakemus otetaan käsittelyyn aikaisintaan 4 vuoden kuluttua edellisestä myönteisestä päätöksestä. Poikkeuksen tästä muodostavat ammattitutkintostipendi ja yhteistyöapurahat. Niiden saaminen ei estä hakemasta Tukilinjalta tänä aikana apurahaa muuhun tarkoitukseen.

Tuki pyritään toimittamaan hakijalle joko haettuna välineenä tai laskutuslupana hankintapaikkaan. Jos tukisumma perustellusta syystä maksetaan hakijan tilille, on sen käytöstä toimitettava Tukilinjan tukitoimintaan maksutosite.

Kun tukena myönnetään opiskeluun/työntekoon tai asiointiin soveltuva perusmallinen tietokone, se toimitetaan mahdollisine lisälaitteineen perille postin kotiinkantona.

Myönteiset tukipäätökset julkistetaan Tukilinja-lehdessä ja Tukilinjan nettisivuilla kyseisen lehden ilmestymisen ajan. Tuen saajan nimi julkaistaan muodossa sukunimi + etunimen ensimmäinen kirjain (Meikäläinen M.). Toivomuksesta nimi voidaan julkaista kokonaan nimikirjaimin.

Tukitoiminnan kohteista tiedottaminen lujittaa lehden tukitilaajien luottamusta toimintaan. Päätösten perustelut antavat heille konkreettista tietoa siitä, millaisia ongelmia vammat ja sairaudet voivat aiheuttaa ja millaisin keinoin niitä voidaan ratkoa. Vinkki hyvästä ratkaisusta kulkee näin eteenpäin myös ammattilaisille. Tieto päätöksen julkisuudesta ehkäisee myös tuen väärinkäyttöä.

Päätösteksteissä painotetaan tuen tavoitteita ja perusteita, ei tuensaajan toimintakyvyn rajoitteita. Esimerkkejä päätösteksteistä voi lukea nettisivujen osiosta myönnetyt apurahat.

Hakemusprosessissa tarvittavat tiedot käsitellään luottamuksellisesti tukitoiminnan eettisten periaatteiden mukaisesti. Tiedot hakemuksista ja päätöksistä kirjataan tukitoiminnan asiakasrekisteriin. Sen ylläpidossa noudatetaan asiakasrekisterin eettisiä periaatteita.