Apuraha opiskeluun

Oletko aloittamassa omakustanteisia opintoja? Tarvitsetko opintoihin työvaatteita, opiskeluvälineitä tai oppikirjoja? Tuottaako lopputyön tekeminen tai harjoittelujakso ulkomailla lisäkuluja?

Apurahaa opiskeluun haetaan sähköisellä Henkilökohtainen apuraha -lomakkeella, jonka voi myös tulostaa ja lähettää postitse. Kerro lomakkeen kohdassa Tuen tarve vapaamuotoisesti elämäntilanteestasi, opiskelutavoitteistasi ja taloudellisesta tilanteestasi sekä perustele apurahan tarpeesi.

Haettava tuki -kohdassa kerro tarkemmat tiedot hakukohteesta. Jos haet tukea opiskelumaksuihin, kerro oppilaitoksen yhteystiedot, koulutuksen nimi ja ajankohta sekä hinta. Kun haet tukea opiskeluvälineeseen, kerro sen merkki, malli, hinta ja mahdollinen hankintapaikka. Jos haet tukea matkakuluihin, ne tulee eritellä lähtö- ja kohdepaikkakunnittain sekä euromääräisesti. Mikäli haet tietokonetta, katso erillinen hakuohje Tietokone opiskelun apuvälineeksi.

Tukea ei myönnetä seuraaviin kohteisiin:
– Matkoihin, joihin opiskelija on oikeutettu vammaispalvelulain nojalla tai joihin hän saa Kelan tukea.
– Yleisiin elinkustannuksiin, kuten asumiseen, kodin tarvikkeisiin tai ruokakustannuksiin. (Tämä koskee myös kansanopistojen opintomaksujen asumisen ja ruokailun osuutta.)
– Välineisiin tai kuluihin, jotka vakuutuslaitos tai julkisen sektorin toimija (esim. oppilaitos, Kela, sairaanhoitopiiri) on lain mukaan velvollinen hakijalle kustantamaan.

Tarvittavat liitteet:

1) Opiskelutodistus tai tosite opintoihin hyväksymisestä, jos olet jo saanut opiskelupaikan.

2) Todistus vammasta/sairaudesta, josta käy ilmi hakijan tämänhetkinen toimintakyky (esim. lääkärinlausunto, kuntoutussuunnitelma, lääkärin hoitokertomus).

3) Tulotiedot. 18 vuotta täyttäneeltä hakijalta tarvitaan sekä oma että mahdollisen avio/avopuolison esitäytetty veroilmoitus ja verotuspäätös (verohallinto toimittaa keväisin postitse kotiin tai/ja OmaVero-palveluun jokaiselle täysi-ikäiselle henkilölle esitäytetyn veroilmoituksen ja verotuspäätöksen). Tietojen tulee olla viimeksi toimitetusta verotuksesta.

Alaikäiseltä hakijalta tarvitaan vanhempien tulotiedot. Mikäli vanhemmilla ei ole yhteishuoltajuutta, tarvitaan selvitys elatusavusta.

Katso esimerkkikuvat tarvittavista veroasiakirjoista.

Jos tulot ovat viimeisimmän verotuksen jälkeen muuttuneet olennaisesti, tarvitaan myös tosite nykyisistä tuloista (esim. palkkakuitti tai eläkepäätös) ja selvitys muutoksen syystä.

Mikäli saat toimeentulotukea, voit lähettää tulotietona pelkästään tuoreimman toimeentulotukipäätöksen.

4) Asiantuntijan suositus apurahakohteen tarpeellisuudesta. Lisätietoja suosituksen pyytämisestä.

Mahdollisesti tarvittava liite:

– Jos haet apurahaa koulutusmaksuihin ja saat kuntoutusrahaa tai kuntoutustukea, selvitä ensin korvaako Kela, työeläkeyhtiö tai vakuutuslaitos koulutusmaksut osana ammatillista kuntoutusta ja liitä päätös hakemukseen.

Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti. Lisätietoja liitteistä, apurahojen myöntämisestä ja tuen toimittamisesta löydät Tukilinjan nettisivuilta kohdasta Näin tuki annetaan sekä kohdasta Usein kysytyt kysymykset.

Hakemuksen liitteineen voi lähettää myös postitse. Huolehdithan silloin, että hakemuksesta löytyvät kaikki hakemuslomakkeessa vaaditut tiedot. Liitteeksi vaadittavista asiakirjoista riittävät kopiot.

Postiosoite:
Tukilinja / apurahat
Pasilanraitio 5, 00240 HELSINKI

Lisätietoa: www.tukilinja.fi
tukitoiminnan koordinaattori

p. 09-4155 1508 (puhelinaika arkisin klo 9:00-14:00)

Hakulomake