Apuraha ammattimaiseen harrastamiseen

Kuntoudutko sairaudesta, ja tekisit mielelläsi jo työkeikkoja? Oletko harrastajakuvaaja, joka valokuvaa juhlatilaisuuksia? Oletko pitkäaikaissairas muusikko, jolla olisi kysyntää keikoille? Teetkö käsitöitä tai taideteoksia, joille on laajempaakin kysyntää? Teetkö vertaisohjausta tai kokemusasiantuntijan työtä? Saatko satunnaisia tuloja freelancerina?

Pitkäjänteiset harrastukset eroavat ammatillisesta toiminnasta usein vain siinä, ettei niistä ole tarkoitus ansaita pääasiallista toimeentuloa. Pienimuotoinen työnteko tai yritystoiminta voi olla hyvä, työkykyä ylläpitävä vaihtoehto monessa elämäntilanteessa. Yhteistä niille on se, että toiminnasta saatavat tulot ovat satunnaisia tai vähäisiä, vaikka tavoitteet olisivatkin korkealla.

Mikäli tavoitteena on yritystoiminta, joka lähitulevaisuudessa tuottaisi vähintään yrittäjän päätoimisen toimeentulon, voit hakea Tukilinjan pienyrittäjän apurahaa.

Tukilinjan apurahaa ammattimaiseen harrastamiseen haetaan sähköisellä Henkilökohtainen apuraha -lomakkeella, jonka voi myös tulostaa ja lähettää postitse. Kerro siinä sekä elämäntilanteestasi, taloudellisesta tilanteestasi että toimintasi keinoista ja tavoitteista.

Kun tukea haetaan välineisiin, tarvikkeisiin tai palveluihin, perustele niiden tarve ja kerro hinnan ja hankintapaikan lisäksi välineen merkki/malli. Mikäli tarvitset ammattilaistasoista välineistöä, sinun on osoitettava, että toimintasi on aktiivista ja ammattimaista. Koulutus- tai muista palveluista mainitse palvelun luonne ja hankintapaikka. Jos tukea haetaan matkakuluihin, ne tulee eritellä euromääräisesti. Jos haet työvälineeksi tietokonetta, katso sen perustelujen osalta erillinen ohje Tietokone aktiiviseen elämään.

Tukea ei myönnetä seuraaviin kohteisiin:
– Matkoihin, joihin henkilö on oikeutettu vammaispalvelulain nojalla.
– Myytävien tuotteiden ostamiseen tai palkkakuluihin.
– Välineisiin tai kuluihin, jotka vakuutuslaitos tai julkisen sektorin toimija (esim. oppilaitos, Kela, sairaanhoitopiiri) on lain mukaan velvollinen hakijalle kustantamaan.

Tarvittavat liitteet:

1) Todistus vammasta/sairaudesta, josta käy ilmi hakijan tämänhetkinen toimintakyky (esim. lääkärinlausunto, kuntoutussuunnitelma, lääkärin hoitokertomus).

2)Tulotiedot. 18 vuotta täyttäneeltä hakijalta tarvitaan sekä oma että mahdollisen avio/avopuolison esitäytetty veroilmoitus ja verotuspäätös (verohallinto toimittaa keväisin postitse kotiin tai/ja OmaVero-palveluun jokaiselle täysi-ikäiselle henkilölle esitäytetyn veroilmoituksen ja verotuspäätöksen). Tietojen tulee olla viimeksi toimitetusta verotuksesta.

Alaikäiseltä hakijalta tarvitaan vanhempien tulotiedot. Mikäli vanhemmilla ei ole yhteishuoltajuutta, tarvitaan selvitys elatusavusta.

Katso esimerkkikuvat tarvittavista veroasiakirjoista.

Jos tulot ovat viimeisimmän verotuksen jälkeen muuttuneet olennaisesti, tarvitaan myös tosite nykyisistä tuloista (esim. palkkakuitti tai eläkepäätös) ja selvitys muutoksen syystä.

Mikäli saat toimeentulotukea, voit lähettää tulotietona pelkästään tuoreimman toimeentulotukipäätöksen.

3) Asiantuntijan suositus apurahakohteen tarpeellisuudesta ja harrastuksessa saavutetusta tasosta. Lisätietoja suosituksen pyytämisestä.

4) Selvitys muusta samaan tarkoitukseen haetusta rahoituksesta sekä tiedot jo saadusta rahoituksesta.

5) Hakemukseen kannattaa liittää työnäytteitä, kuvia myyntituotteista, esitteitä työkeikoista, esiintymisistä tms.

Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti. Lisätietoja liitteistä, apurahojen myöntämisestä ja tuen toimittamisesta löydät Tukilinjan nettisivuilta kohdasta Näin tuki annetaan sekä kohdasta Usein kysytyt kysymykset.

Hakemuksen liitteineen voi lähettää myös postitse. Huolehdithan silloin, että hakemuksesta löytyvät kaikki sähköisessä hakemuslomakkeessa vaaditut tiedot. Liitteeksi vaadittavista asiakirjoista riittävät kopiot.

Postiosoite:
Tukilinja / apurahat
Pasilanraitio 5, 00240 HELSINKI

Lisätietoa: www.tukilinja.fi
tukitoiminnan koordinaattori

p. 09-4155 1508 (puhelinaika arkisin klo 9:00-14:00)

Hakulomake