Ammattitutkintostipendi

Tukilinjan ammattitutkintostipendi lakkautetaan vuoden 2018 lopussa. Syynä on erillisen näyttötutkinnon poistuminen ammattitutkintojärjestelmän yhtenäistyessä. Näyttötutkinnon suorittaneille voidaan kuitenkin myöntää ammattitutkintostipendi niin pitkään kuin näyttötutkintoa voi entisillä perusteilla suorittaa.

Ennen 1.1.2018 ammatillisen tutkinnon on voinut suorittaa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 631/1998 mukaisena näyttötutkintona. Jos kuitenkin olet suorittanut näyttötutkinnon kaikki osat 31.12.2017 mennessä ja tutkintotoimikunta antaa sinulle todistuksen vuonna 2018, voit hakea Ammattitutkintostipendiä Tukilinjasta vielä vuoden ajan tutkinnon päiväyksestä.

Oletko suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon näyttötutkintona? Onko sinulla pitkäaikainen toimintakyvyn rajoite tai vamma? Eikö sinulle ole toimintarajoitteesi vuoksi kertynyt 5 vuoden työhistoriaa ennen opintojasi? Tässä tilanteessa et voi hakea ammattitutkintostipendiä Koulutusrahastolta, kuten muut saman tutkinnon suorittaneet.

Tukilinja haluaa tarjota tasaveroisen mahdollisuuden tunnustusluonteiseen stipendiin myös toimintarajoitteisille ammattiin valmistuneille. Voit siis hakea saman suuruista ammattitutkintostipendiä (395 tai 456 euroa) Tukilinjalta.

Tukilinjan ammattitutkintostipendiä haetaan Koulutusrahaston hakulomakkeella. Lomake tulostetaan Koulutusrahaston nettisivuilta (www.koulutusrahasto.fi), täytetään ja lähetetään Tukilinjaan.

Stipendiä on haettava vuoden sisällä valmistumispäivämäärästä, joka on tutkintotodistuksessa mainittu päivämäärä.

Päätös stipendin myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle kirjallisesti. Kun päätös on myönteinen, stipendi maksetaan tilille heti, jos tilinumero on ilmoitettu hakemuksessa.

Ammattitutkintostipendin saaminen ei  estä hakemasta Tukilinjalta  apurahaa muuhun tarkoitukseen.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan seuraavat asiakirjat
(tai niiden kopiot):

  • Tutkintotodistus
  • Opintojen henkilökohtaistamissuunnitelma, jossa on mainittu hakijan suorittamat tutkinnot ja työhistoria.
  • Opiskelijan oma vapaamuotoinen selvitys siitä, miksi viiden vuoden työhistoria ei täyty.
  • Todistus vammasta / sairaudesta, josta käy ilmi se, miten toimintarajoite on työn tekemistä estänyt. (Vanha lääkärinlausunto, epikriisi, kuntoutusseloste tms. käy).

Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti. Ne lähetetään osoitteeseen:

Tukilinja / apurahat
Pasilanraitio 5
00240 HELSINKI

Lisätietoa: www.tukilinja.fi
tukitoiminnan koordinaattori
apurahat@tukilinja.fi
p. 09-4155 1508 (puhelinaika arkisin klo 9:00-14:00)